Vabane võlgadest juba täna !

10 tegevusaasta jooksul oleme aidanud enam kui 900 ettevõtjat

Alusta puhtalt lehelt !
Telefon
24/7
(+372) 51 969 223
Küsi hinda siit!

Vastuse päringule saate ühe tunni jooksul.


Kontaktivormi päring on suunatud meilile likvidaator.estonia@gmail.com

humans-part2
Ettevõtte müük ja juhatuse vahetus on praktiline lahendus

Juhatuse liige vastutab ettevõtte tegevuse eest. Kui ettevõte vahetab omanikke, siis järgnevalt endised omanikud ja juhtkond muutuvad äriühingu suhtes kolmandateks isikuteks, kellel puuduvad nii igasugune huvi kui ka volitused esindamaks müüdud ettevõtet ükskõik millises küsimuses. Ettevõtte müügi korral antakse üle ka kogu raamatupidamine, mille kohta müüja saab ka kinnituse. Raamatupidamise olemasolu eest vastutab siis juba uus omanik.

Saad oma tausta puhtaks, kui müüd probleemse firma meile !
Likvideerimine

Juhatuse liikme vastutus

Võimalik vastutus tekib kas sooritatud tegudest või tegemata jäetud asjadest oma kohustuste täitmisel. Vaidluste lahendamise seisukohalt võib juhatuse liikme vastutuse oma tegevuse tagajärgede eest jagada tsiviil-, kriminaal- ja haldusvastutuseks.

Tsiviilvastutus tähendab kellelegi tekitatud kahju hüvitamist. Kriminaalkaristus tähendab kellelegi tekitatud kahju hüvitamist rahaliselt, lisaks risk vabadusekaotuse ees. Väärteomenetluse korral on enamustel kordadel karistuseks rahatrahv. Haldusvastutus äriühingu maksuvõlgade tasumist oma isikliku rahaga.

 

Pankrotiavalduse esitamisest

Äriseadustiku järgi peab juhatus esitama maakohtule osaühingu pankrotiavalduse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel püsiva, so mitteajutise, maksejõuetuse ilmnemisest. Selle vastu on meil tihti eksitud. Pankrotiavalduse esitamisega hilinemine on aga kuritegu, mille eest on rahalise karistuse kõrval ette nähtud vangistus kuni 1 aastani.

Milleks valida just Firmastlahti.ee ?

Firmastlahti.ee on Eestis tegutsenud alates 2009 aastast . Selle aja jooksul oleme aidanud enam kui 900 ettevõtjat. Oleme alustanud pankrotimenetlusi, likvideerinud ja esindanud ettevõtteid kohtuvaidlustes nii EMTA kui ka Tööinspektsiooniga. Oleme üle võtnud firmasid Eestis,Leedus, Soomes, Taanis, Tsehhis, Lätis, Saksamaal ja Rootsis.

Analüüsi olukorda ja otsusta õieti !

Oluline pole võlgnevuste tekkimise põhjus ja ajalugu ,vaid õige otsus ,mille teete olukorra lahendamiseks.

NB! VÕS § 183 lg 1 kohaselt enne ettevõtte üleminekut tekkinud kohustuste eest, mis on ülemineku ajaks muutunud sissenõutavaks või mis muutuvad sissenõutavaks viie aasta jooksul pärast üleminekut, vastutab üleandja võlausaldajate ees solidaarselt omandajaga.

Millal meie teenust kasutada ?

Tänapäeval kontrollitakse ettevõtjate tausta ja firmade ringi läbi mitmete erinevate krediidiraporteid ja hinnanguid väljastavate lehekülgede. Avalik informatsioon Teie juhitavatest maksehäiretega ettevõtetest võib viia tehingu nurjumiseni või maine kahjustumiseni.

1. Hea nime säilitamiseks / puhtalt lehelt alustamiseks

Pikkadeks ja kulukateks kohtuvaidlusteks ei ole lihtsalt aega ega võimalusi.

2. Võlgnevused on antud inkassosse / kohtusse

Teil on ettevõte, millel puudub otstarve. Ettevõte väikese või pikaajalise maksuvõlaga, mille tasumisel ei ole mõtet, kuna olete selle ettevõttega äritegevusest loobunud..

3. Maksuvõlaga või pikalt riiulil seisnud ettevõte

Kuidas see töötab ?

Võtate meiega ühendus

Vastame Teie päringule enamasti tunni aja jooksul. Helistame Teie jäetud kontaktnumbrile. Telefoninumbri puudumisel vastame e-kirja teel.

Müüte oma osaluse

Notaritehing Teile sobival ajal.

Firmale uus juhataja ,ärinimi ja aadress

Need toimingud tehakse ID kaartiga läbi ettevõtjaportaali

Kontakt
footer-logo2